Skip to the content

Alphen aan den Rijn / Transmuralis 

 

In samenwerking met Transmuralis wilde Alphen aan den Rijn de klantreis van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren. Patient Journey Lab werd gevraagd om te adviseren bij het in kaart brengen van de persona’s en de patient journey (klantreis). Onderdeel hiervan was het begeleiden van de workshops.

Hennelies van Velzen - Stuurder bij Tom in de Buurt: 

"Wat fijn dat we na dit traject echt concrete plannen hebben waarmee we meteen aan de slag gaan en die zeer bruikbaar zijn voor inwoners en professionals!" 

Werkwijze

In workshopsessie 1 werd op basis van interviews gehouden door de Hogeschool Leiden de patient journey verder ingevuld door casemanagers, POH’s (Praktijk ondersteuner in de huisartsenpraktijk), een huisarts, WMO-consulenten en managers van zorgorganisaties. In de tweede workshop zochten de deelnemers de knelpunten en kansen om de ervaring van dementiepatiënten en mantelzorgers te verbeteren. Door deze workshops was Transmuralis in staat om de belangrijkste thema’s voor de vervolgacties te bepalen. Tijdens de derde workshop verkenden de deelnemers op basis deze thema’s de mogelijke vervolgstappen. Alle deelnemers wilden betrokken worden bij het uitwerken van de plannen.  

De thema’s zijn: 

  1. Overzicht en zelfregie
  2. Respijtvoorzieningen en daginvulling.
  3. Ondersteuning mantelzorg 
  4. Gezamenlijke start (na diagnose) en gedeelde informatie 
  5. Signaleren in de “niet-pluis fase”.  

Gedurende 2021 worden deze thema’s verder uitgewerkt in projecten met de betrokkenen in het veld 

Zie ook de artikelen op de Transmuralis site: Dementiezorg in Alphen aan den Rijn verbeteren in 3 stappen en Klantreis Alphen aan den Rijn in volgende fase

VitaValley SET - subsidie  

 

Het SET-up programma (SET = Subsidie Ehealth Thuis) is een learning community onder regie van VitaValley. Deze community werkt vraaggestuurd. Een vraag die vanuit de community luidde:`Hoe krijg ik patiënten en mantelzorgers mee in de implementatie van onze digitale zorginnovatie?'.  

Sanne Kok – Programmamanager SET-up:

“De regie bij de client leggen en ook het samen beslissen daarin mee nemen, is dan van groot belang. Patient Journey Lab is hierin een heel fijne partner gebleken en van grote waarde bij de invulling van dergelijke processen. Ze zijn in staat het werken met Patient Journeys zo uit te leggen dat de stap naar de praktijk makkelijk te maken is.” 

VitaValley benaderde hiervoor Patient Journey Lab. Het werken met patient journeys is een uitgelezen manier om dit bereiken. Daarom werd Patient Journey lab gevraagd om de subsidie-ontvangers te inspireren om zich in te leven in het patiënt perspectief. Tijdens een webinar deelde Ilonka Coenraad van Patient Journey Lab haar kennis over het werken met patient journeys. In navolging hierop bleek de community ook interesse te hebben in een online boot-camp. Daarin brachten we gezamenlijk de journey van de wijkverpleegkundige en de journey van de thuiswonende patiënt in kaart gebracht. Patient journey Lab coachte vervolgens een van de zorgorganisaties bij het in kaart brengen van de journey voor de eigen doelgroep bij de overgang van revalidatie in een centrum naar revalidatie thuis met digitale ondersteuning. 

Op de site van VitaValley kan je de ervaringen lezen van Vivium zorggroep. Meer over het SET-up programma vind je ook op de site van VitaValley.

 

 

 

Santeon

 

Voor een van de projecten van het programma Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon zochten we samen met Santeon naar de beste manier om de real-world zorguitkomsten goed aan patiënten met uitgezaaide borstkanker te presenteren via een digitale oplossing.

Nelly van Uden-Kraan – Programmanager Uitkomstentransparantie:

“Patient Journey Lab heeft ons goed begeleid bij het onderzoeken van de behoefte van de patiënt en de cocreatiesessies. Ilonka Coenraad heeft een uitgebreide kennis van innovatie in de zorg en kan mensen goed meenemen in een verkenningstraject. De samenwerking bracht ons nieuwe inzichten.”  

Patient Journey Lab begeleidde het in kaart brengen van de patient journey en gaf verschillende workshops. Ook onderzochten we de digitale toepassingen aanwezig in de 7 verschillende Santeon ziekenhuizen, hun beleid en plannen op dit gebied en de mogelijke samenwerkingspartners. Naar aanleiding van dit traject is vanuit het Experiment een pilot met Kijksluiter gestart om in een keten oplossing informatie te bieden aan deze groep patiënten. Een oplossing die ook gebruikt kan worden voor andere behandelingen en voor andere ziekenhuizen. 

Meer informatie over deze case vind je op de website van Santeon en in deze video

 

Nierdonatie bij Leven

 

De Nierstichting en Nieren.nl vroeg Patient Journey Lab om de adviseren en te faciliteren bij het project “Nierdonatie bij Leven”.

Basma Djemni-Smith - Communitymanager:

“Patient Journey Lab heeft mij veel geleerd over patient journeys en inzicht gegeven vanuit diverse perspectieven. Ilonka Coenraad is duidelijk en ze helpt goed overzicht in 'chaos' scheppen. Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een kant en klaar inzicht waar we een prototype mee konden bouwen. Waardevol kortom!” 

Het doel van het project was de ervaringen van ontvangers van een nier en levende donors van een nier te verbeteren, zodat het hele traject beter voor beide partijen verloopt. Na verschillende interviews met patiënten en zorgverleners heeft Patient Journey Lab twee online workshopsessies begeleid met patiënten, verpleegkundigen, artsen en medewerkers van de Nierstichting en Nieren.nl. Op basis van de uitkomsten van deze sessies zijn 2 persona’s en 2 patient journeys in kaart gebracht en zijn keuzes gemaakt om met digitale middelen de ervaring van de doelgroepen te verbeteren. 

 

Wil je de interactie met patiënten verbeteren?