Skip to the content

Ons werk en onze klanten

Case 1  Patient Journey Lab

Case 1 Patient Journey Lab

Alphen aan den Rijn / Transmuralis 

In samenwerking met Transmuralis wilde Alphen aan den Rijn de klantreis van mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren. Patient Journey Lab hielp bij het in kaart brengen van de persona’s en de patient journey (klantreis). Onderdeel hiervan was het begeleiden van de workshops.  

Lees hier meer over dit project.

Case 2 Patient Journey Lab

Case 2 Patient Journey Lab

VitaValley / SET-up  

Het SET-up programma (SET = Subsidie Ehealth Thuis) is een learning community onder regie van VitaValley. Deze community werkt vraaggestuurd. Een vraag die vanuit de community luidde:`Hoe krijg ik patiënten en mantelzorgers mee in de implementatie van onze digitale zorginnovatie? `.  

Lees hier meer over dit project.

Case 3 Patient Journey Lab

Case 3 Patient Journey Lab

Santeon 

Voor een van de projecten van het programma Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon zochten we samen met Santeon naar de beste manier om de real-world zorguitkomsten goed aan patiënten met uitgezaaide borstkanker te presenteren via een digitale oplossing. 

Lees hier meer over dit project.

Nierstichting / Nieren.nl

Case 4 Patient Journey Lab

Nierdonatie bij Leven 

De Nierstichting en Nieren.nl vroeg Patient Journey Lab om de adviseren en te faciliteren bij het project “Nierdonatie bij Leven”. Het doel van het project was de ervaringen van ontvangers van een nier en levende donors van een nier te verbeteren, zodat het hele traject beter voor beide partijen verloopt.

Lees hier meer over dit project.

Wil je een optimale aanpak voor veranderingen in jouw zorgorganisatie?

Neem hier contact met ons op.

 

Met het Nederlands Huisartsen Genootschap ontwikkelden we marketing strategie op basis van persona's en journeys.

Aan Thuisarts.nl gaven we advies over de innovatiestrategie en hielpen we bij de afstemming met strategische stakeholders en partners

Bij Antoni van Leeuwenhoek ontwikkelden we persona’s voor de online strategie met partner Basic Orange.

Met Kanker.nl maakten we een analyse van de behoefte van de doelgroep en werkten op basis van deze analyse een aantal scenario’s uit voor het delen van content via innovatieve wegen.

Wil je de interactie met patiënten verbeteren?