Skip to the content

Patient zoekt de weg

Verbeteren (digitale) interactie met patiënten

We inventariseren alle contactmomenten met patiënten en helpen je de patiëntervaringen in kaart te brengen in een patient journey. We helpen je te ontdekken hoe deze contactmomenten verbeterd kunnen worden en het vinden van manieren om activiteiten en processen te optimaliseren. Hierdoor kun je digitale middelen zo in zetten dat er meer ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Ontwikkelen, implementeren en opschalen digitale oplossingen

Patient Journey Lab ondersteunt organisaties in de zorg bij het duurzaam realiseren van ideeën, op een manier die past bij de organisatie en met oog voor de belangen van patiënten en zorgverleners. Dat gaat verder dan succesvolle experimenten. Met name de implementatiefase en opschaling zijn uitdagend. Juist daar komt onze expertise en ervaring van pas. Met onze oplossingen dragen we bij aan een goed resultaat.

Vergadering team

Organisatieontwikkeling en samenwerking in de zorg

Het maken van de juiste strategische keuzes is steeds uitdagender in het huidige zorglandschap. Doe je het alleen, of samen? En hoe verhoudt de kwaliteit zich tot de zo gewenste doelmatigheid? Patient Journey Lab begeleidt strategische vraagstukken van zorgorganisaties. Met onze kennis van verandermanagement en business development helpen wij met het kiezen van de juiste vervolgstappen. Hierbij brengen wij onze kennis van het digitaal landschap in de zorg en bewezen businessmodellen in. Wij verbinden mensen en organisaties voor een optimaal resultaat. 

Wil je de digitale interactie met patiënten verbeteren?