Skip to the content

Wil je echt een e-health oplossing bouwen? Of bestaat je app eigenlijk al?

e-health oplossingen

E-health is volop in de aandacht. Er komen steeds meer online oplossingen die de informatie- voorziening in de zorg moeten verbeteren. Zorgverleners gaan ieder voor zich op zoek naar een digitale oplossing. Vaak wordt er een externe partij in de arm genomen en gaan ontwikkelaars aan de slag om een mooie app te maken. Dat klinkt heel logisch. Technisch kan er al van alles, maar het bereiken en beraken van de gebruikers en de juiste de content zijn zo belangrijk en tijdrovend als de techniek. Een app of website bouwen is heel vaak niet de juiste keuze!

Voor bijna alles is al een app
Op dit moment staat de teller voor gezondheidsapps in Nederland op 325.000. Voor het merendeel van de vraagstukken is al iets ontwikkeld. Er zijn oplossingen voor de communicatie tussen patiënt en zorgverleners, voor zorgverleners onderling, zelfs tussen verschillende zorginstellingen, apps gericht op het bieden van informatie gekoppeld aan de route binnen de zorginstellingen, verappte richtlijnen en gidsen en veel apps die zich richten zich op gezondheidsverbetering of zelfmanagement. Omdat het veel tijd kost om content en techniek te ontwikkelen en te onderhouden, is de kwaliteit van de online oplossingen niet op alle gebieden even hoog.

Maar waarom zou je helemaal van het begin af aan gaan bouwen, als die paden al betreden zijn en soms zelfs meerdere malen? Zeker omdat het lang duurt voordat de efficiencywinst optreedt. Bij een unieke app of digitaal platform duurt het minimaal 4 à 5 jaar, als het al lukt. Het grootste vraagstuk dat namelijk opgelost moet worden is: hoe bereik je de zorgverlener en de patiënt? Je kunt als zorgverlener dus beter instappen bij een bestaande oplossing, die al bewezen heeft dat de doelgroepen er mee werken. Of aanhaken bij een oplossing die al betrouwbare content biedt en daar je eigen informatie aan toevoegen. Tenzij je echt zeker weet dat je een uniek vraagstuk oplost of een unieke samenwerking realiseert waarbij je bijvoorbeeld data koppelt, of artificial intelligence integreert.

Uitgaan van de patient journey
Elk informatievraagstuk start bij de behoefte van de doelgroep. Het klinkt als een open deur, maar als je aan wilt sluiten bij de informatie- en interactiebehoefte van de patiënt, kan je dit het beste aan de patiënt vragen. Het is verbazingwekkend hoe vaak dit overgeslagen wordt. Deze behoefte kan in kaart gebracht worden in een journey, deze journey voert meestal langs verschillende soorten zorgverleners.

Connectie met de zorgverlener
Voor een goed werkende oplossing is aansluiten bij de behoefte van de zorgverlener net zo belangrijk als de ervaring van de patiënt. Een digitale oplossing waarbij medische informatie over de patiënt noodzakelijk is, moet daarom goed de connectie kunnen leggen met een Elektronische Patiënten Dossier (EPD) van die zorgverlener. Wij hebben in Nederland niet gekozen voor één centraal platform, dus er zijn verschillende systemen in gebruik. De huisarts zet alles in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) en de verpleegkundige kan het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) gebruiken en zo zijn er nog meer systemen. Een koppeling bouwen met een EPD is lastig en tijdrovend, een digitale oplossing die al toegang heeft tot één of verschillende systemen is dus altijd goedkoper.

Wat wil je bereiken?
Als inderdaad blijkt dat je patiënten gebaat zijn bij het online bieden van informatie en interactiemogelijkheden, kijk dan eerst welke digitale middelen de zorginstellingen waar je voor werkt al in huis heeft. Bedenk goed of je je doel niet beter kan bereiken door het aanbieden van de informatie op een slimme manier op de website of via het patiëntendossier. Vaak kan het optimaliseren, anders aanbieden (video, infografics) en beter vindbaar maken van juiste content al veel oplossen.  

Wat als je toch een app wilt?
Heb je de journey's van de zorggebruiker en de zorgverlener helder? Weet je welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn en hoe je goede content kan maken? Kijk dan ook wat andere zorginstellingen in de regio aan oplossingen kiezen. Door de samenwerking te zoeken en gebruik te maken van elkaars expertise, wordt de patient journey overzichtelijker en efficiënter. 

Eenduidigheid in digitale oplossingen belangrijk voor de patiënt, want die heeft misschien verschillende behandelingen naast elkaar lopen, vaak bij verschillende zorginstellingen. Als oplossingen van verschillende zorgverleners vergelijkbaar zijn of zelfs dezelfde zijn is dit drempelverlagend.

Denk je dat dan nog dat je echt iets zoekt wat nog niet aanwezig is? Bepaal of content of functionaliteiten belangrijker zijn, probeer het verschil echt goed helder te krijgen en ga daarna pas met een ontwikkelaar aan de slag.

 

Over de schrijver

Ilonka Coenraad

Ilonka Coenraad is oprichter van Patient Journey Lab. Als interim hoofd online bij AMC leerde zij de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitale interactie in de zorg. Ilonka blogde eerder over samenwerkingen tussen not-for-profit en profit organisaties.

Wil je de interactie met patiënten verbeteren?