Skip to the content

Design thinking

Hybride zorg krijgt veel aandacht in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het biedt natuurlijk ook veel kansen om de zorg te verbeteren. De combinatie van het bieden van zorg op locatie en op afstand zorgt voor meer flexibiliteit en toegang tot zorg. Het heeft voordelen voor patiënten in afgelegen gebieden, of met mobiliteitsproblemen. Ook zijn er meer kansen om patiënten actief t ...

Het Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis biedt patiënten nog betere service door middel van een chatbot. Met deze digitale assistent kunnen patiënten het ziekenhuis altijd bereiken. Annemarie Kapteijns, adviseur marketing en relatiebeheer vertelt meer over de ontwikkeling van deze digitale assistent. 

Innovatie voor het ziekenhuis waar alle medewerkers aan kunnen bijdragen? Dit is precies wat Spaarne Labs is, een initiatief om het Spaarne gasthuis van binnenuit te vernieuwen. Door innovatie de ruimte te geven helpt Spaarne Labs een toekomstbestendig ziekenhuis te creëren dat meebeweegt met de veranderende wereld. Wij (Maarten Jurriaanse en Ilonka Coenraad) waren op bezoek bij Mindy Asamoah, collega Design Thinker en ‘experimenten leider’ in Hoofddorp bij het Spaarneziekenhuis.

De gezondheidszorg is duur, schaars en zorgprofessionals staan onder druk. Door de zorg slimmer in te richten blijft deze betaalbaar, toegankelijk en toekomstbestendig. E-health maakt zorg op afstand mogelijk, zowel diagnostiek, monitoring, als behandeling. Om een e-health product te laten slagen moet het echter wel aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruikers. Maar hoe weet je wat gebruikers nodig hebben? De bedrijven Luscii en Ksyos ontwikkelen beide e-health diensten en - producten. Zij weten als geen ander hoe zij de ervaringen van hun gebruikers het beste kunnen verzamelen en verwerken. Patient Journey Lab gaat hierover met hen in gesprek.

We vonden elkaar op LinkedIn naar aanleiding van een gezamenlijke interesse in de vraag: “Hoe komen we van tech-push tot het inzetten van tech (use) en dus gedragsverandering?  Met andere woorden, het stimuleren van intrinsieke motivatie bij de potentiële gebruikers? Wij denken dat het betrekken van mensen bij het ontwikkelen van digitale toepassingen, de sleutel is om digitalisering in de eerste lijn verder te brengen. Zo ontstond het idee om een Clubhouse bijeenkomst* te organiseren over het onderwerp. Maandag 1/3 gingen we in gesprek met iedereen die in onze ‘room’ aanschoof.

Door het grondig onderzoeken van de patiëntervaring en deze vervolgens in kaart te brengen door middel van patient journeys, kan een zorgorganisatie beter en gemakkelijker strategische keuzes maken. Keuzes die aansluiten bij fases en emoties van de doelgroep. Daarnaast kan een journey op operationeel niveau praktische inzichten bieden, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van meer gerichte content voor de website, of het anders inrichten van de ontvangstruimten. 

E-health is volop in de aandacht. Er komen steeds meer online oplossingen die de informatie- voorziening in de zorg moeten verbeteren. Zorgverleners gaan ieder voor zich op zoek naar een digitale oplossing. Vaak wordt er een externe partij in de arm genomen en gaan ontwikkelaars aan de slag om een mooie app te maken. Dat klinkt heel logisch. Technisch kan er al van alles, maar het bereiken en beraken van de gebruikers en de juiste de content zijn zo belangrijk en tijdrovend als de techniek. Een app of website bouwen is heel vaak niet de juiste keuze!

Kort geleden las ik ergens: 'De patiëntreis, voorheen het zorgpad'. Dat soort uitspraken doen me beseffen hoeveel werk er nog de doen is voordat zorgorganisaties echt vanuit het perspectief van de patiënt gaan denken. Het zorgpad is immers ontwikkeld vanuit de logica van de zorgorganisatie. Een organisatie ontworpen naar aanleiding van het 20ste-eeuwse productieproces. Er gaat een mens met een ziekte in, er komt een patiënt met een diagnose en een behandeling uit.

 

Wil je de interactie met patiënten verbeteren?